Firma RSCBIS sp. Z o.o. do produkcji swoich wyrobów posługuje się najnowszymi technologiami i wykorzystuje materiał najlepszej jakości. Gwarantuje to wieloletnie, bezszkodowe użytkowanie zakupionych przez Państwa produktów.

 

Warunki gwarancji

1.       Gwarant zapewnia Kupującemu wysoka jakość produktu, pod warunkiem prawidłowego montażu według instrukcji dołączonej do zakupionego towaru

2.       Gwarancja producenta obejmuje

a)      Wszystkie elementy drewniane, zniszczone przez zgniliznę i grzyby niszczące. Będą one wymienione na taki sam produkt, bezpłatnie. Dodatkowe koszty, które powstaną podczas wymiany elementów pokrywa kupujący.

b)      Wszystkie komponenty i okucia według warunków gwarancji producenta.

3.       Każda dodatkowa ingerencja w produkt po zakończeniu procesu impregnacji będzie traktowana jako zerwanie warunków gwarancji.

4.       Warunkiem uznania roszczeń klienta wynikających z gwarancji, jest przedstawienie przez niego oryginału dowodu zakupu oraz oryginalnej etykiety produktu.

5.       Reklamację należy zgłosić bezpośrednio w momencie powstania wady.

6.       O przyjęciu reklamacji do realizacji lub o jej  uznaniu za nieuzasadnioną, Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta /Sprzedawcę w terminie:

a)      w okoliczności dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,

b)       w pozostałych sytuacjach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,

c)       w przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest możliwa do usunięcia , świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną,

d)      w okoliczności stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty,

e)      termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia

7.       Gwarancją producenta nie są objęte:,

a)      Uszkodzenia powstałe w trakcie zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta

b)      uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,

c)       Uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych przez klienta we własnym zakresie

d)      wady i uszkodzenia  z powodu których obniżono cenę, zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu)

e)      zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

f)       Niżej wymienione naturalne zmiany wynikające z charakteru drewna i jego obróbki

 

Pęknięcia  i wycieki żywicy są efektem działania warunków atmosferycznych, na które stale narażone jest drewno. Tego typu zmiany mogą również powstać w wyniku impregnacji ciśnieniowej.

W żaden sposób nie wpływa to niekorzystnie na trwałość elementów drewnianych.

 

 

Sęki – struktura drewna nigdy nie jest jednorodna. Zdrowe sęki są naturalnym obrazem drewna i nie wpływają negatywnie na trwałość elementów.

 

 

 

Małe zielone plamki na powierzchni drewna to nieszkodliwa, skrystalizowana sól, która w trakcie impregnacji ciśnieniowo-próżniowej przenika głęboko do drewna, a po wyschnięciu wydostaje się wraz z żywicą na powierzchnię. To zjawisko świadczy o właściwej impregnacji, ale nie występuje zawsze. Plamki łatwo usunąć za pomocą mokrej gąbki lub papieru ściernego.

 

 

Centralny rdzeń drewna ma ciemniejszy kolor i inną strukturę. Podczas obróbki drewna może dojść do tego , że będzie on częściowo lub całkowicie widoczny. Nie jest to wada materiału i nie wpływa negatywnie na stabilność elementów.

 

 

Szarzenie, zmiany odcienia przede wszystkim są wynikiem działania promieni UV jak i innych czynników atmosferycznych. W żaden sposób nie wpływa to na trwałość elementów drewnianych.

W celu zachowania naturalnej barwy zalecamy konserwację dodatkowymi środkami powierzchniowymi.

 

 

Szorstkość i nierówności na powierzchni występują najczęściej w okolicy sęków. Mimo starannej selekcji materiału nie da się uniknąć tego typu zmian na drewnianych elementach, ale również nie wpływa to w żaden sposób na ich trwałość.