Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sklep.rscbis.com.pl

Definicje 

1. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez RSC BIS Sp. z o.o., działający pod adresem  www.sklep.rscbis.com.pl.

3. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług w sklepie internetowym.

4. Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem. 

5. Sprzedający: podmiot  prowadzący sklep internetowy tj. RSC BIS Sp. z o.o.

6. Klient: kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy.

7. Dział Obsługi Sklepu Internetowego: e-mail: sklep@rscbis.com.pl; tel: 61-8-196-433.

 

I. Postanowienia wstępne.

 1. Internetowy sklep działający pod adresem www.sklep.rscbis.com.pl jest prowadzony przez: RSC BIS Sp. z o.o., z siedzibą w Skrzynkach przy ul. Dworcowej 42, poczta i kod pocztowy: Stęszew 62-060, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS  0000096831, z kapitałem zakładowym  50 400,00 zł, nr NIP 7790017612.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      Dostęp do Internetu,

b)      Zainstalowana przeglądarka – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,

c)       minimalna rozdzielczość ekranu – 1024 x 768

 

 1. Niniejszy regulamin sklepu a także zdjęcia Produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 94, poz. 83). Zabrania się ich kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania bez zgody Sprzedającego.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego jedynie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Sprzedającego. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

II. Sprzedaż. 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.sklep.rscbis.com.pl .
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.  
 3.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym możliwe jest zarówno przez Klientów zarejestrowanych (tj. posiadających konto Klienta – tj. indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, polegającej na wprowadzeniu danych osobowych i innych obligatoryjnie lub fakultatywnie wymaganych informacji), jak i Klientów niezarejestrowanych. W przypadku Klientów niezarejestrowanych, wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych przed złożeniem zamówienia, celem jego realizacji.
 4. Złożenie zamówienia przez klienta polega na wyborze i umieszczeniu w koszyku zakupów wybranych Produktów wraz ze wskazaniem ich ilości, a następnie po zatwierdzeniu, dokonanie wyboru sposobu płatności i dostawy.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się jedynie w dni robocze.
 6. Ceny produktów umieszczone na stronie www.sklep.rscbis.com.pl są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Klient zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy przy wyborze sposobu dostawy.
 7. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:

a.       gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest kurierowi - dalej jako opcja "za pobraniem"),

b.      przelewem tradycyjnym (tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia),

c.       za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 1. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedającego. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 2. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem.

III. Czas Realizacji Zamówienia. Odbiór zamówienia.

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie przekracza  20 dni roboczych.
 2. Sprzedający w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta, który może w takim wypadku od umowy odstąpić.
 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia opłaconego przelewem tradycyjnym lub realizowanego za pośrednictwem serwisu PayU termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 5. Przed odebraniem przesyłki  Klient powinien sprawdzić czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku niezgłoszenia kurierowi faktu uszkodzenia opakowania przesyłki i niepodpisania protokołu szkody, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w Towarze.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 7. W przypadku zakupu przedmiotów wielkogabarytowych (tj. płoty, place zabaw, wiaty garażowe, altany, domki narzędziowe), które dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej, kupujący zgadza się na dostawę między godziną 8-16 wyżej wymienionych produktów. Klient musi również zapewnić pomoc przy rozładunku danego towaru.

 

IV. Gwarancja. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Odstąpienie od umowy.

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe. Jeżeli dany Produkt jest objęty gwarancją producenta lub Sprzedającego. Klient zostaje o tym fakcie poinformowany poprzez dołączenie karty gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i zgodnie z odnośnikiem "Gwarancja" umieszczonym na stronie internetowej www.sklep.rscbis.com.pl .
 2. Niezależnie  od powyższego, wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje wraz z reklamowanym towarem powinny być składane pisemnie do Działu Obsługi Sklepu internetowego. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zgłoszonej w ramach odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: RSC Bis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 42, 62-060 Skrzynki,  nr. Tel.: + 48 618196433, nr fax: +486181962902 lub e-mail: firma@rscbis.com.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej TUTAJ. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: RSC Bis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 42, 62-060 Skrzynki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym bądź zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych Sprzedającego.
 2. Dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia, nie będą przez Sprzedającego przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom.
 3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia ww. danych.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RSC BIS Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom ogólnej właściwości.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RSC BIS Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RSC BIS Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. RSC BIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.